B5_KSOD_01.jpg
B5_KSOD_03.jpg
B5_KSOD_05.jpg
B5_KSOD_04.jpg
B5_KSOD_06.jpg
B5_KSOD_02.jpg
B5_KSOD_08.jpg
B5_KSOD_07.jpg

KSOD

Het Sint- Hendrikscollege” in Deinze werd gesticht rond 1850. In 1865 ontstond de vestiging op de huidige plaats, eerst in het XVIII-herenhuis van stokerij Delaey bij de Leie, verbouwd tot kostschool en geïncorporeerd als centraal deel van de nieuwe neogotisch getinte bakstenen schoolgebouwen aan de Leie in U-vorm, thans nog de z.g. oude gebouwen met ingebouwde kapel (O.), gewijd in 1867 (1).

In de loop der tijd werd er heel wat verbouwd en bijgebouwd. De school groeide uit tot een campus.

De herinrichting en uitbreiding van de leraarskamer hoort in deze evolutie thuis.

Door zijn schaal en transparantie is de uitbreiding eerder een bescheiden interventie.

Het glazen volume communiceert met de omgeving. Vanuit de leraarskamer is er overzicht op de speelplaats en de toegangen en speelt de controlefunctie. De aanwezigheid van licht en uitzicht maakt het tevens een aangename ontmoetings- en verblijfsruimte. Anderzijds hebben de leerlingen vanop de speelplaats ook een zekere mate van inkijk in de leraarskamer en doet het paviljoen dienst als trefpunt.

Door de grote diepte van de leraarskamer en de niveauverschillen binnen ontstaan er verschillende gradiënten van privacy. De verschillende zones nodigen uit om te praten, te lezen of te werken.

Het paviljoen maakt wel komaf met het beeld van de oude leraarskamer als een verborgen club voor rokende en kaartende heren.

 

DE OUDE LERAARSKAMER van SINT-HENRI

De rook hing  er meestal te dik om te snijden,

gelach en kwinkslagen waren niet van de lucht,

en hoewel een barman ontbrak, heerste er tucht,

desondanks vond niemand die kamer te mijden.

 

Ja, rook hing er meestal te dik om te snijden

maar spanningen hingen daar nooit in de lucht,

alleen de schoolbel zorgde voor storend gerucht,

‘t leek een café, ‘n mannenbarak zonder meiden.

 

’t Gesprek ging unisono over het voetbal,

‘n eenling bakte het bruintjes, sprak over ’n boek

of muziek, loofde winst of beweende terugval

 

van de Gantoise. En ’t interessantst was de hoek

van Club De Noeste Kaarters van Sint- Henri,

geen bel kon ze stoppen, met hun broek vol envie.

 

(Een wat mistige impressie, Martin Carrette)

 

(1) Bogaert C. & Lanclus K. 1991: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kantons Deinze – Nazareth, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12N3, Brussel – Turnhout.

Locatie: Deinze Type project: Inrichting en uitbreiden leraarskamer college Ingenieur: SEC bvba