B5_LUIFEL_05.jpg
B5_LUIFEL_02.jpg
B5_LUIFEL_03.jpg
B5_LUIFEL_04.jpg
B5_LUIFEL_01.jpg
B5_LUIFEL_06.jpg

Luifel begraafplaats Opwijk

Het kerkhof is gelegen in het centrum van het dorp, langs de ringweg.

Het kerkhof heeft gebrek aan een plaats waar men beschut afscheid kan nemen en waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Een specifieke open of vrije plaats is niet ter beschikking, bestaande gebouwtjes (berging, kantoor personeel,…) dienden behouden te blijven. De nood aan een begroetings- en ontmoetingsplek is er, ruimte ontbreekt.

Vandaar wordt gekozen om een open structuur letterlijk op de bestaande circulatiezone te plaatsen. De ‘open’ structuur laat  ‘normale’ circulatie toe en zorgt voor een waardevol alternatief gebruik bij plechtigheden. De keuze voor eigenlijke plaats op dit circulatiecircuit werd mede bepaald door de nabijheid van een oude, grote boom bij de toegang tot de begraafplaats.

Tektoniek – lagen

De keuze van het materiaal heeft verschillende redenen, staal maakt dat er slank kan gewerkt worden en houdt de structuur licht. De budgettering en de omvang van het project hebben verder gestuurd in de keuze voor alternatieve waardevolle materialen: blauwe hardsteen wordt vervangen door leisteen, structurele beglazing door helder éénlagig plexi gecombineerd met strekmetaal.

De keuze voor een specifieke profilering en ontdubbeling van de structurele elementen schept de kans tot het inbouwen van filters, transparantie… de dakstructuur is gelaagd zodanig dat het natuurlijk licht omgezet wordt in een gefilterde, gedempte en serene verlichting. Hiertoe wordt de éénlagige heldere plexi – beglazing steeds gecombineerd met filter in strekmetaal. Tijdens een begroetingsmoment zorgen de gelaagde zijpanelen voor de onderlinge privacy van het groepsgebeuren en de individuele begraafplaatsbezoeker.

De vloer in leisteen tekent zich af als een sober patroon in omgevende buitenaanleg. De buitenaanleg is zonder drempels uitgevoerd.

Locatie: Opwijk begraafplaats Type project: Luifel