B5-BIM-BONNEVIE-ref-02.jpg
B5-BIM-BONNEVIE-07.jpg
B5-BIM-BONNEVIE-08.jpg
B5-BIM-BONNEVIE-02.jpg
B5-BIM-BONNEVIE-01.jpg
B5-BIM-BONNEVIE-06.jpg
B5-BIM-BONNEVIE-04.jpg
B5-BIM-BONNEVIE-05.jpg
B5-BIM-BONNEVIE-03.jpg
B5-BIM-BONNEVIE-ref-01.jpg
B5_BIM-BONNEVIE_02.jpg
B5-BIM-BONNEVIE-ref-05.jpg
B5-BIM-BONNEVIE-ref-04.jpg
B5_BIM-BONNEVIE_01.jpg
B5-BIM-BONNEVIE-09.jpg

BIM – Bonnevie

Wanneer we ons informeren over het ontstaan van dit uniek park ontdekken we een aantal terugkerende thema’s voor de Bonnevie ‘buurt’, hartje Sint-Jans-Molenbeek; vele in de negatieve sfeer: kaalslag, stadskanker, slechte huisvesting, comité ALARM, recht op wonen, ….

Gefocust op de ontstaansgeschiedenis van het Bonneviepark vinden we termen terug als: participatieve aanpak, enquêtes, animaties, infosessies met en voor de bewoners van de wijk, Project “Netheid en Samenleven”, ontmoeten, projecten rond gevelbeplanting, …

In de aanpak van Suède36 voor de realisatie van dit park keren vooral de aspecten participatie, vraagstelling, informatie, discussie, … terug als leidraad voor het ontwerpproces.
Het lijkt ons vanzelfsprekend dat een dergelijk onderzoek van de omgeving gedragen wordt door de buurtbewoners. Dit vraagt een grondige analyse en een goed voorbereide aanpak die eigen is aan het onderzoekend ontwerpen.

Vanuit een analyse van de randvoorwaarden van de ontwerpopdracht, bouwbudget, programma, buurt, omgeving, historiek site, oriëntatie, bezonning,… start het onderzoekend ontwerpen. Daarbij bekijken we hoe verschillende organisatieschema’s op elkaar en op de omgeving ingrijpen. Hoe vullen we functies optimaal in, hoe plaatsen we ze het best in de gegeven context? In welke bouwvolumes resulteert dit? Wat zijn daarbij de kansen en mogelijkheden voor het groter geheel?

Concept, constructie en de ecologische- energetische prestatie-eisen vormen een onlosmakelijk geheel. Vanuit de constructie ontstaat de detaillering samen met de materiaalkeuze. Het exacte detail en het juiste materiaal maken het verschil. Een duurzaam ontwerp kijkt verder dan het obligate zonnepaneel of het FSC- gelabelde constructiemateriaal. Het gaat om lijfelijke en geestelijke duurzaamheid.
Het gaat vooral om het zorgvuldig en liefdevol omgaan met het gebouw, de omgeving en de mensen die er zullen verblijven en gebruik van maken. Hier raakt de bouwkunde aan de bouwkunst en ontstaat architectuur.

De architecturale ruimte is een vrijplaats voor lichaam en geest. We streven naar ‘de poëzie van de ruimte’, om het met Gaston Bachelard te zeggen.

De hele werkwijze is een dynamisch systeem. Het ontwerp wordt steeds teruggekoppeld aan de oorspronkelijke uitgangspunten, kritisch bevraagd en bijgestuurd waar nodig. Dit alles gebeurt in nauw overleg van de opdrachtgever en gebruiker. De aanpak zelf is pragmatisch, het finale resultaat is verrassend en poëtisch.

Locatie: Bonnevie park - Sint-Jans-Molenbeek Type project: Architectuurwedstrijd Ingenieur: Technum