B5

B5architecten TV werd opgericht in 2004 door de architecten Dieter Van Everbroeck, Lies Van der Straeten en Wim Van Zele.

Binnen allerhande randvoorwaarden die aan het project gesteld worden zoeken we onze vrijheden.
Vanuit dit perspectief streven we naar een duurzame architectuur die in het landschap veeleer intervenieert en het kritisch interpreteert.

onderzoekend ontwerpen

Het onderzoekend ontwerpen start met een analyse van de randvoorwaarden die bepalend zijn voor het verdere ontwerpproces.
Concept, constructie, ecologische en – energetische eisen vormen een onlosmakelijk geheel. Vanuit de constructie ontstaat de detaillering en de materiaalkeuze. Het exacte detail en het juiste materiaal maken het verschil. De hele werkwijze is een dynamisch systeem. Het ontwerp wordt steeds teruggekoppeld aan de oorspronkelijke uitgangspunten, kritisch bevraagd en bijgestuurd waar nodig.
De aanpak is nuchter en pragmatisch, het resultaat is fris.

 

duurzaamheid

Duurzaam bouwen is het resultaat van een geïntegreerd denkproces. Het duurzame gebouw is in wezen energetisch en ecologisch van opzet, het richt zich naar de seizoenen en heeft een hoge mate van polyvalentie.
Een duurzaam gebouw is vooral een gebouw waarin we ons goed voelen. Dit garandeert het gebruik en daarmee de levensvatbaarheid van het project. Een duurzaam gebouw wordt oud want het kan zich aanpassen aan de omstandigheden en buigt mee met de tijd.
Lijfelijke en geestelijke duurzaamheid.

 

architectuur

De architecturale ruimte is een vrijplaats voor lichaam en geest. We streven naar ‘de poëzie van de ruimte’, om het met Bachelard te zeggen. Hier raakt de bouwkunde aan de bouwkunst en ontstaat architectuur.
In ‘La poétique de l’ espace’, neemt de Franse filosoof Gaston Bachelard ons mee op een ontdekkingstocht van zolder tot kelder om te laten zien hoe onze waarneming van huizen en andere schuilplaatsen onze gedachten, geheugen en dromen vormen. ‘Een huis zit vol beelden, die ons een idee of een illusie van stabiliteit geven. We zijn voortdurend de werkelijkheid aan het herscheppen.’ Hij heeft het over de betekenis en de poëzie van het wonen, het huis als schelp en het belang van woonervaringen uit je kindertijd.

In de etymologie van het woord ‘bouwen’ ligt de ware betekenis van de activiteit zelf besloten.
“ Het Oudhoogduitse woord voor bouwen, buan, betekent wonen. Dit zegt: blijven, zich ophouden. De eigenlijke betekenis van het werkwoord bouwen, namelijk wonen, is ons verloren gegaan. (…) Bouwen, buan, bhu, beo, is immers hetzelfde woord als ons ‘ben’ in de zegswijzen: ik ben, jij bent (…) . ‘ik ben’, ‘jij bent’ wil zeggen: ik woon, jij woont. (…) de manier waarop wij mensen op aarde zijn, is het buan, het wonen.” ‘Bouwen, Wonen, Denken’, Martin Heidegger, 1951

 

Betaalbaarheid

Elke woning moet een plek zijn waar je je als bewoner kan ontplooien , een vrijhaven voor het leven. Geen catalogus van commerciële hebbedingen of voorgekauwde ‘oplossingen’..
Bouwen is duur geworden, daarom is het belangrijk dat we inzetten op de essentiële ruimtelijke kwaliteiten van het huis en de omgeving en niet op wat de commercie ons wil opdringen.
Het vraagt een oorspronkelijke kijk op de dingen, een kritisch denken. In die eenvoudige maar doordachte no-nonsense aanpak schuilen mogelijkheden, verrassingen en poëzie. Deze meerwaarde valt niet in euro’s te becijferen maar is deel van onze levenskwaliteit.

 

 

B5architecten TV – Beukenlaan 22 – 9051 Sint Denijs Westrem / Gent – T +32 9 385 53 59 – BTW BE 0867.759.921    

De vennoten/leden van B5architecten TV zijn sinds 2009 – na het overlijden van Wim – Architectenbureau Dieter Van Everbroeck BVBA – Beukenlaan 22 – 9051 Sint-Denijs-Westrem – BE0824.127.638 vertegenwoordigd door Dhr. Van Everbroeck Dieter en Architect Lies Van der Straeten bvba  – Muinkkaai 9 – 9000 Gent – BE0812.021.345 vertegenwoordigd door Mevr. Van Der Straeten Lies.

Beide architectenbureau’s zijn ingeschreven op de tabel van de Provinciale Raad van de Orde van Architecten van Oost- Vlaanderen, Huis van de Bouw, Tramstraat, 59 te 9052 Zwijnaarde. B5 architecten TV werkt conform de deontologie https://www.architect.be/. B5 architecten TV is verzekerd bij EUROMAF – Paapsemlaan 11, 1070 Anderlecht – onder Polisnummer: 8100417J.

Onze website geeft een goed beeld van het type projecten die we aannemen en uitvoeren. Elke opdracht start met een vrijblijvend voorgesprek. Hier peilen we naar de wensen en verwachtingen van de opdrachtgever. Vervolgens wordt een gedetailleerde offerte opgemaakt op maat van het project. Bij akkoord hierover wordt een schriftelijke overeenkomst afgesloten en neemt onze opdracht een aanvang. De overeenkomst stipuleert in detail de modaliteiten van de opdracht en is conform de wetgeving dd. 03.04.1997 inzake overeenkomsten tussen titularissen van vrije beroepen en hun cliënten.