B5architecten | Beukenlaan 22 | 9051 Sint-Denijs-Westrem / Gent | T+32 9 385 53 59 | T+32 485 67 42 04 | B5architecten@telenet.be |

HET KANTOOR

B5architecten THV werd opgericht in 2004 door de architecten Wim Van Zele, Lies Van der Straeten en Dieter Van Everbroeck naar aanleiding van het winnen van een aantal architectuurwedstrijden en het realiseren van die projecten.

In 2023 werd B5architecten THV stopgezet en werd de naam B5architecten bv, vertegenwoordigd door architect Dieter Van Everbroeck. Het kantoor is ingeschreven op de tabel van de Provinciale Raad van de Orde van Architecten van Oost- Vlaanderen, Huis van de Bouw, Tramstraat, 59 te 9052 Zwijnaarde en werkt conform de deontologie https://www.architect.be/. Het kantoor is verzekerd bij EUROMAF – Paapsemlaan 11, 1070 Anderlecht – onder Polisnummer 56 985R.

SAMENWERKING

Onze website geeft een goed beeld van het type projecten die we aannemen en uitvoeren. Elke opdracht start met een vrijblijvend voorgesprek. Hier peilen we naar de wensen en verwachtingen van de opdrachtgever. Vervolgens wordt een gedetailleerde offerte opgemaakt op maat van het project. Bij akkoord hierover wordt een schriftelijke overeenkomst afgesloten en neemt onze opdracht een aanvang. De overeenkomst stipuleert in detail de modaliteiten van de opdracht en is conform de wetgeving dd. 03.04.1997 inzake overeenkomsten tussen titularissen van vrije beroepen en hun cliënten.

DISCLAIMER

Door deze website te raadplegen en op eender welke manier ermee te interageren, verklaart u zich automatisch akkoord met onderstaande voorwaarden en verbindt u zich ertoe deze na te leven.

De op deze website geleverde diensten en verstrekte informatie zijn beschermd door diverse intellectuele eigendomsrechten. De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop, publicatie, aanpassing, vertaling, bewerking of gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze is uitdrukkelijk verboden. Door op deze website te surfen krijgt u hier geen enkel recht op. Uitzonderingen hierop worden enkel verleend op basis van onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Indien wij, onbewust, uw intellectuele eigendommen schenden, gelieve zo snel mogelijk contact op te nemen, zodat het zo snel mogelijk verwijderd kan worden of eventueel voorzien van een juiste bronvermelding.

Wij streven ernaar dat de informatie op onze website volledig en betrouwbaar is. Wij kunnen echter niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuiste informatie op deze website, contact opnemen ter correctie ervan is wel altijd mogelijk.

Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor het slecht functioneren van deze website en eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse schade die u erdoor kan oplopen. Wij behouden het recht om in bepaalde gevallen van overmacht de toegang tot de website te beperken of te blokkeren.

Het plaatsen van een link naar een andere website impliceert niet dat wij de inhoud ervan goedkeuren.

Bij het verzenden van uw persoonlijke gegevens zetten wij alle beschikbare mogelijkheden in om dat veilig te laten gebeuren, maar het gebeurt steeds op eigen risico.

Enkel het Belgische recht is van toepassing. Ieder geschil dat zou voortvloeien uit het raadplegen van deze website valt onder de exclusieve bevoegdheid van het Gerechtelijk Arrondissement van Gent.

Deze website is toegankelijk voor recente computers waarop courante software geïnstalleerd staat. De organisatie waarborgt echter geen compatibiliteit en kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor het niet kunnen bereiken van de website.

Het is verboden om toegang te forceren tot delen van deze website die niet publiekelijk zichtbaar zijn. Het is eveneens verboden de website aan te passen, zaken toe te voegen of te verwijderen, op welke manier dan ook