Binnen allerhande randvoorwaarden, vinden we onze vrijheid. Vanuit dit perspectief streven we voor elk project naar een duurzame architectuur die in het landschap intervenieert en het kritisch interpreteert.

ONDERZOEKEND ONTWERPEN

Het onderzoekend ontwerpen start met een analyse van de randvoorwaarden die bepalend zijn voor het verdere ontwerpproces. Concept, constructie, ecologische en – energetische eisen vormen een onlosmakelijk geheel. Vanuit de constructie ontstaat de detaillering en de materiaalkeuze. Het exacte detail en het juiste materiaal maken het verschil. De hele werkwijze is een dynamisch systeem. Het ontwerp wordt steeds teruggekoppeld aan de oorspronkelijke uitgangspunten, kritisch bevraagd en bijgestuurd waar nodig.
De aanpak is nuchter en pragmatisch, het resultaat is fris.

DUURZAAMHEID

Duurzaam bouwen is het resultaat van een geïntegreerd denkproces. Het duurzame gebouw is in wezen energetisch en ecologisch van opzet, het richt zich naar de seizoenen en heeft een hoge mate van polyvalentie.
Een duurzaam gebouw is vooral een gebouw waarin we ons goed voelen. Dit garandeert het gebruik en daarmee de levensvatbaarheid van het project. Een duurzaam gebouw wordt oud want het kan zich aanpassen aan de omstandigheden en buigt mee met de tijd.
Lijfelijke en geestelijke duurzaamheid.

ARCHITECTUUR

De architecturale ruimte is een vrijplaats voor lichaam en geest. We streven naar ‘de poëzie van de ruimte’, om het met Bachelard te zeggen. Hier raakt de bouwkunde aan de bouwkunst en ontstaat architectuur.
In ‘La poétique de l’ espace’, neemt de Franse filosoof Gaston Bachelard ons mee op een ontdekkingstocht van zolder tot kelder om te laten zien hoe onze waarneming van huizen en andere schuilplaatsen onze gedachten, geheugen en dromen vormen. ‘Een huis zit vol beelden, die ons een idee of een illusie van stabiliteit geven. We zijn voortdurend de werkelijkheid aan het herscheppen.’ Hij heeft het over de betekenis en de poëzie van het wonen, het huis als schelp en het belang van woonervaringen uit je kindertijd.

In de etymologie van het woord ‘bouwen’ ligt de ware betekenis van de activiteit zelf besloten.
“ Het Oudhoogduitse woord voor bouwen, buan, betekent wonen. Dit zegt: blijven, zich ophouden. De eigenlijke betekenis van het werkwoord bouwen, namelijk wonen, is ons verloren gegaan. (…) Bouwen, buan, bhu, beo, is immers hetzelfde woord als ons ‘ben’ in de zegswijzen: ik ben, jij bent (…) . ‘ik ben’, ‘jij bent’ wil zeggen: ik woon, jij woont. (…) de manier waarop wij mensen op aarde zijn, is het buan, het wonen.” ‘Bouwen, Wonen, Denken’, Martin Heidegger, 1951

BETAALBAARHEID

Elke woning moet een plek zijn waar je je als bewoner kan ontplooien , een vrijhaven voor het leven. Geen catalogus van commerciële hebbedingen of voorgekauwde ‘oplossingen’..
Bouwen is duur, daarom is het belangrijk dat we inzetten op de essentiële ruimtelijke kwaliteiten van het gebouw én de omgeving, niet op wat de commercie ons wil opdringen.
Het vraagt een oorspronkelijke kijk op de dingen, een kritisch denken. In die eenvoudige maar doordachte no-nonsense aanpak schuilen mogelijkheden, verrassingen en poëzie. Deze meerwaarde valt niet in euro’s te becijferen maar is deel van onze levenskwaliteit.