LABORATORIA EN PAVILJOENEN VOOR LEEFMILIEU BRUSSEL IN EEN SCHITTEREND PARK

Het groenste gebouw is een gebouw dat niet gebouwd hoeft te worden.

De eerste vraag moet altijd zijn: is er absoluut behoefte aan een nieuw gebouw?

Zo ja, dan is de tweede vraag: kunnen we er één renoveren?

In ons geval, voor de laboratoria van Leefmilieu Brussel, is die absolute behoefte er en wordt een oud, in onbruik geraakt gebouw volledig gerenoveerd. Door dit te doen – renoveren in plaats van nieuw bouwen – verminderen we het energieverbruik en de CO2-uitstoot met 65%. In concrete cijfers: 129 ton minder CO2.

Om één ton CO2 te neutraliseren, moeten er een jaar lang 50 bomen groeien, dus in ons geval: 6.450 bomen of +- 43 hectare bos.

Uiteraard worden bij renovatie de meest milieuvriendelijke technieken gebruikt. Maar al te vaak wordt goede architectuur hiertoe beperkt: ecologische technieken en emissie-waarden. Maar goede architectuur is méér: respectvol omgaan met de mensen die het gebouw zullen gebruiken en aandacht hebben voor de kenmerken van de plek.

Hier, in de botanische tuin van Massart, moet het gebouw meer zijn dan een functionele, steriele werkplek. Het is een open huis dat warmte en vriendelijkheid uitstraalt, een plek waar het goed toeven is. Natuurlijke ruimtes, vol licht, met uitzicht op de botanische tuinen. Een mooiere plek om te werken is nauwelijks denkbaar.

Dezelfde principes zijn van toepassing op Locatie F.

In plaats van de oude paviljoenen voor het tuinpersoneel te slopen, renoveren we ze. Ons onderzoek heeft ook aangetoond dat ze architectonische waarde hebben. De bescheiden paviljoens zijn ontworpen door vader en zoon Puttemans. Beiden waren belangrijke architecten in de naoorlogse architectuurscène. De paviljoenen zijn gerenoveerd met maximaal behoud van hun structuur, gevelbekleding en buitenschrijnwerk. In de paviljoenen werden nieuwe functies geïntroduceerd in de vorm van een doos-in-doos systeem.

Het nieuwe paviljoen is een houtskeletbouwconstructie dat voldoet aan de passiefhuisstandaard.

In het nieuwe paviljoen zijn het kantoor, de refter en de sanitaire voorzieningen voor het tuinpersoneel ondergebracht. Het is een slank, elegant paviljoen dat een binnentuin definieert tussen de gerenoveerde paviljoenen.’

Lezing door Kurt Custers, Leefmilieu Brussel

De plantentuin Jean Massart werd in 1922 aangelegd en verzamelt op 5 hectare bijna 2000 plantensoorten. Dat alles mooi georganiseerd in tuinen en collecties. In 2022 vierde de Tuin zijn 100ste  verjaardag! Voor die heugelijke gebeurtenis werden de site en de collectie volledig gerenoveerd. De tuin is een beschermd landschap en Natura 2000 zone.

De opdracht werd toegewezen aan B5architecten naar aanleiding van een architectuurwedstrijd georganiseerd door de bouwmeester van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.