15 woningen samenwonen in een eco buurt

karakteristiek straatbeeld
Puntgevels vormen een karakteristiek straatbeeld. De huizen zijn per 2 of 3 gegroepeerd. Zowel onderling als per groep is de inplanting verspringend ten opzichte van de dreven. De verspringende inplanting geeft meer privacy, biedt beschutting. Er ontstaan verrassende tussenruimtes met patio’s, terrassen, inkomzones.

maximale ruimte aan de leefruimte
De woningen zijn verschillend in oppervlakte en inrichting. Sommige woningen zijn in de lengterichting georganiseerd, andere woningen in de dwarsrichting. Maar alle woningen delen eenzelfde vormentaal, detaillering, palet aan gevelmaterialen. Ze delen met andere woorden dezelfde ontwerpprincipes zoals de oriëntatie naar de zon en het contact met de omgevende natuur. Een compacte en functionele indeling van de technische functies geven maximale ruimte aan de leefruimte. De leefruimte is geheel open of opgedeeld in een min of meer afgescheiden zone voor koken en eten en een zone voor zitten en ontspannen. De ruimte is georiënteerd op de tuin en biedt vaak ook zijdelingse zichten.

een groene ruimte met kansen voor de natuur
De private tuinen, de dreven en de groenzone vormen één aaneengesloten groene ruimte en bepalen samen het beeld van de natuurlijke omgeving. In het ontwerp werd deze ruimte gevrijwaard van allerhande bouwsels door de bergingen al te integreren in de houten lintvormig volumes of in de geschakelde volumes tussen de woningen . De groene ruimte moet plaats bieden aan de ontwikkeling van kwalitatief groen, kansen voor de natuur.

duurzaamheid
Duurzame architectuur is meer dan de optelsom van ‘duurzame technieken’, goed isoleren en een energie zuinige ventilatie. Ze zijn belangrijk en worden ook voorzien maar duurzame architectuur is meer. Het is de plek waarin het goed leven is, de plaats waar men zichzelf kan zijn. De mens en de natuur staan centraal.