In de vlakke weilanden en akkers van het gehucht ‘Pluimennest’ gaat de wind vaak hard tekeer.

“Quand l’abri est sûr, la tempête est bonne” Henri Bosco

De contouren van de vroegere boerderij ‘het Pluimennest’ zijn nog zichtbaar in de oude buitenmuren die als tuinmuren werden bewaard. Het nieuwe huis, het bijgebouw en de tuinmuren begrenzen de achtertuin en creëren een beschutte plek.

Een schuur, gesloten naar het noorden, open naar het zuiden. Met de korte zijde naar het westen.

De verschillende woonfuncties zijn ondergebracht in ‘kamers’, open tot in het dak. Er wordt gewoond direct onder het pannendak. De ‘kamers’ liggen naast elkaar en hebben een open verbinding met elkaar. Zo ontstaat een doorzicht doorheen het huis. Elke ruimte heeft een andere oriëntatie en daarmee ook een ander uitzicht en relatie tot de omgeving.

De huid van het huis bestaat uit gebakken aarde producten. Tegelpannen voor het dak, veldovensteen voor de gevels en plavuizen voor de vloeren. Het houtwerk werd wit geschilderd. De tekening van het ruwere hout contrasteert met de gladde witte binnenbepleistering. De oude tuinmuren werden wit gekaleid.

Onderhuids is de woning technisch performant met bijzondere aandacht voor luchtdichting, isolatie, mechanische ventilatie met warmteterugwinning, warmtepompen voor de vloerverwarming en het sanitair warm water, een eigen zuiveringsinstallatie voor het afvalwater, enz…

De typologie van de boerderij ligt besloten in de vorm van het bouwvolume en refereert daarmee aan de originele situatie.

De uitgepuurde detaillering, de inplanting en geometrie van de ramen, de belijning van regenwatergoten en – afleiders op de gevels, de open binnenruimten onder asymmetrisch zadeldak, de planopvatting en het vakmanschap van de uitvoering tillen de architectuur uit boven de pastiche.

Vanop de verdieping kijkt men kilometers ver over de landerijen. Een geknikte tuinmuur omsluit een intieme patio tegenover het bad. Een spel van ver en dichtbij. Het uitgestrekte landschap rondom het erf en de beslotenheid op het erf.

Vanuit het huis kan je de wijde omgeving observeren en kan je je terugtrekken in de intimiteit van het huis. Het spel van aparte kamers maakt het mogelijk in het huis een eigen plekje te vinden. Lijfelijke en geestelijke beschutting.