RUIMTE VOOR WONEN – ZUURSTOF VOOR DE STRAAT, drie stadswoningen met een gedeelde tuin

De stad Aalst lanceerde een architectuurwedstrijd onder de noemer ‘Prikkelproject’, om in te spelen op de woningwens van jonge gezinnen en een voorbeeld te stellen op vlak van kwalitatieve uitstraling van woningen voor morgen. B5architecten was laureaat en mocht het project realiseren.

Leefbaarheid geldt als een sleutelbegrip bij het werken in een stedelijke context met een hoge woondensiteit. Leefbaarheid houdt in dat de buurt voldoende kwaliteitsvolle ruimte biedt aan allerlei activiteiten (wonen, werken, voorzieningen, vrije tijdsbesteding…) om het leven op deze plekken aantrekkelijk en aangenaam te maken.

Een kwaliteitsvolle openbare ruimte, diversiteit in het woningpatrimonium en verweving van activiteiten zijn belangrijke accenten bij deze ontwikkelingen.

Het kwaliteitsvol invullen van moeilijk te bebouwen terreinen en het herstellen van het stedelijk weefsel maken deel uit van het “upgraden” van de leefbaarheid in de straat en de buurt. Voorwaarde is echter het respecteren van de schaal.  De schaalreferentie voor ons project is ‘de arbeiderswoning’ (1).

Een appartementsgebouw zou vreemd zijn aan de typologie van de arbeiderswoning die de buurt zo kenmerkt. Gezien de schaal en de zorg om groene ruimte lijken drie woningen het best te combineren met de draagkracht en karakter van de omgeving.

Voor het minigebied, de projectzone, wordt een eigen identiteit, karakter en sfeer gecreëerd die op zich herkenbaar is. Tegelijk verweeft het project zich in de structuur van de omgeving.