Vier huizen, vier hofkes, vier bomen.

Het woonproject is duurzaam omdat het op een slimme manier in de dorpskern een restperceel met een moeilijke vorm herbestemt tot een aangename woonomgeving.

VIER WONINGEN

Elke woning behoort tot het grote geheel maar is individueel herkenbaar én anders. De vier dorpswoningen hebben de karakteristieken van een traditionele woning  zonder te vervallen in historiserende imitatie.Door de aparte inplanting, lichte gevelknik, materiaalgebruik en detaillering krijgen ze een individueel en hedendaags karakter. De basisvorm is tot zijn essentie herleid. De constructie is eenvoudig en rationeel

Het interieur van de woningen is helder en open. De vrije inplanting van gevelopeningen laat een spel van licht doorheen de dag toe. Daarbij is er veel zorg voor het vrijwaren van de intimiteit en privacy van de binnenruimten. Door het rijke licht en de openheid zijn de binnenruimtes genereus.

De woningen zijn lage energiewoningen. De gebouwen zijn compact en gunstig georiënteerd. Een doorgedreven isolatie en luchtdichtheid van de gebouwschil in combinatie met aangepaste technieken en detaillering maken het mogelijk een laag energetisch- woonproject te realiseren.

VIER TUINEN

De configuratie van de tuin  is voor elke woning anders. De tuinen van de woningen 01 en 02 zijn geclusterd en omzoomd door hagen; de tuinen van de woningen 03 en 04 zijn ook geclusterd en zijn omzoomd door een tuinmuur. Het karakter van deze tuinen roept de sfeer op van een besloten hof of patio. De woningen zijn sterk op deze tuinen georiënteerd.

Geen goede Vlaamse tuin zonder kot, daarom zorgen we er zelf voor. Elke tuin beschikt over een tuinberging/fietsenberging. Dit is zo georganiseerd dat de tuin maximaal groen blijft en de berging niet stoort. In het geval van de rechtse woning maakt de tuinberging deel uit van de architectuur van de woning en vormt ze de afsluiting naar de straat toe.

De tuinen hebben een rechtstreekse toegang naar de straat. Dit om praktische redenen (fietsen / groenafval). Tezelfdertijd vormen deze ontsluitingen ook toegangen tot de woningen en zijn het doorkijkjes naar de straat.

VIER BOMEN

De tuinen zijn ruim genoeg om er een hoogstammige boom te kunnen inplanten. Dit op reglementaire afstanden tot de buren. We denken hierbij aan de sneeuwklokjesboom (Halesia Carolina).

De Halesia carolina is een prachtige boom met een opvallende bloeiwijze. De op sneeuwklokjes lijkende witte bloemen verschijnen in april en bloeien door tot in mei. De bloemen zijn vrij groot. Na de bloei verschijnen grote vruchten. De Sneeuwklokjesboom wordt 5 meter hoog. Daarenboven heeft de boom een opmerkelijk silhouet. De vier bomen verbinden de vier tuinen visueel tot één geheel. Het geheel van de vier sneeuwklokjesbomen wordt beeldbepalend voor het binnengebied en is ook zichtbaar vanop straat zodat iedereen hiervan kan meegenieten.