renovatie van een villa uit 1965

Een doodlopende zijstraat. De Bergstraat. Een groepje woningen bij elkaar op een heuvelrug. Een heuvel is al snel een berg in het vlakke Melle.

Het huis is gebouwd in de jaren 1960. Een vlinderdak, aluminiumramen, houten planchetten, ‘breuksteen’ en gevelsteen. Een dakspuwer en een siervijver.

Het huis verwijst naar de internationale moderne architectuur.

Op 14 april 1949 opende in de tuin van het MoMa in New York een modelwoning. Breuer had het huis ontworpen. Het elegante huis met het vlinderdak inspireerde een hele generatie architecten. Marcel Breuer werkte vaker met het concept van het ‘binucleaire huis’ met aparte vleugels voor het dag- en nachtgedeelte, vaak in split- level en met de inkom als knooppunt.

Het huis in de Bergstraat is geïnspireerd door deze architectuur, neemt een aantal kenmerken ervan over maar blijft toch een typisch Vlaams huis. De oorspronkelijke planindeling is volgens het klassieke stramien met aparte afgesloten ruimten voor: living, keuken, inkomhal, enz.. . De hal was groot en indrukwekkend, de leefruimtes oogden klein en somber.

Ons werk bestond erin met een kleine ingreep de circulatie te verleggen. Deze kleine interventie maakte veel mogelijk.

Het binnenkomen gebeurt nu op het niveau van de straat waardoor de ruimte van de vroegere inkom, op niveau van de tuin, bij de leefruimte kon gevoegd worden. Dit maakte het dan weer mogelijk de keuken geheel open te maken. Zo ontstond één grote open ruimte.

Door het verlaagde plafond weg te nemen en alles open te maken tot in het dak ervaart men het vlinderdak ook van binnenuit. Het spel van schuine plafondvlakken en de vrijstaande wand organiseert de open ruimte in verschillende delen.

De achtergevel ter hoogte van het leefgedeelte werd geheel vernieuwd .

Hierdoor werd de leefruimte ruimer en kon deze met een grote glaspartij op de tuin georiënteerd worden.

De ingrepen zijn uitgevoerd met respect voor de oorspronkelijke architectuur. Exterieur en interieur worden met elkaar in overeenstemming gebracht en door zijn hervonden ruimtelijkheid staat het huis dichter bij zijn oorspronkelijke voorbeeld.

Het huis had altijd al zo kunnen zijn. Is er iets veranderd?