Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

VANONACKER-0081

VANONACKER-032

VANONACKER-033

VANONACKER-031

VANONACKER-020

VANONACKER-019

VANONACKER-017

VANONACKER-018

VANONACKER-015

VANONACKER-016

VANONACKER-014

VANONACKER-013

VANONACKER-009

VANONACKER-011

VANONACKER-006

VANONACKER-008

VANONACKER-004

VANONACKER-003

VANONACKER-002

VANONACKER-001-830×1249

De woning ligt in een oud kasteelpark. Dat maakt de omgeving uitzonderlijk mooi. Landschappelijke elementen zoals de omgrachting en een zeer waardevol bomenbestand o.a. de monumentale ceder – zijn gelukkig nog bewaard.

Grote delen van het kasteeldomein en omliggend land werden in de jaren ’70 verkaveld. De heersende opvatting was toen dat een mooi bouwterrein vooral een proper uitgevlakt terrein moest zijn zonder vervelende bomen die in de weg staan. Daarmee werd landschappelijk veel verknoeit. Tot voor enkele jaren werden waardevolle bomen nog gerooid. Blijkbaar heerst de tabula rasa opvatting bij sommigen nog steeds.

B5architecten ontwerpt leefomgevingen. Kleinschalige projecten waarin de natuur – het landschap – haar rechten heeft. Het is een integrale benadering voor leven in ‘samenwerking’ met de natuur volgens de principes van de permacultuur. Toen de opdrachtgevers ons vroegen hun woning te ontwerpen was het terrein, de ceder en de parkomgeving dan ook de basis voor het ontwerp.

Nog voor iets op papier werd gezet werd het terrein en de omgeving geînventariseerd en geanalyseerd. Daarbij kregen we hulp van een landmeter (o.a. in kaart brengen kruinprojectie ceder, hoogteverschillen terrein enz…) en een boomspecialist (experise boom, bodemanalyses, adviezen).

Het volume plooit zich rond de boom en blijft buiten de perimeter van de kroonprojectie. We hebben er bewust voor gekozen om het originele terreinniveau te behouden, inclusief alle onregelmatigheden en niveauverschillen. Daarmee blijft ook de plantheuvel waarop de ceder staat intact.

De ceder is een zichtbepalend element voor de omgeving en vanaf de straat. Vandaar de opvatting van de woning als een laag paviljoen.

Destijds werd het kasteelpark en het errond liggend land verkaveld. Door de tuinen niet af te bakenen blijft de visuele eenheid bewaard. In het ontwerp werd de zichtlijn vanuit het koetshuis van het kasteel naar de ceder gevrijwaard.

Het huis is opgevat als een paviljoen.
De horizontale gerichtheid van het bouwvolume en de langgerekte glaspartijen oriënteren zich op de uitgestrektheid van de omgeving. De verticale elementen (glaslatten / kolommen / binnendeuren / gevelplanken / wanden) ritmeren het geheel en staan in relatie tot de verticaliteit van de ceder in de tuin. Rust en actie. Uit de dialoog tussen het verticale en horizontale ontstaat de architecturale ruimte

Royale raampartijen zorgen voor licht, zicht en passieve energie en laten de gevels spreken. Buiten hebben de raampartijen een gladde en continue aanblik. Slanke zwarte metalen glaslatten creëren een grafisch patroon en versterken de tekening van de ramen in de gevelvlakken. Binnen worden de ramen gekenmerkt door het houten kaderwerk (Siberische Lariks)
Het interieur van de woning trekt zich terug tegenover de buitenomgeving door de naar binnen getrokken glasvlakken. De luifels en het overdekte terras intermediëren tussen binnen en buiten. Vanuit het huis kan je de parkomgeving observeren en kan je je terugtrekken in de intimiteit van het huis

Het terrein ligt volgens het gewestplan in parkgebied. Het Agentschap Natuur en Bos geeft daarom advies in functie van de bouwtoelating.

Van bij de start van het ontwerp was het Agentschap dan ook betrokken partij. Samen met het Agentschap werd het terrein bezocht en ze waren erbij toen we de expertise op de ceder lieten uitvoeren.

Plan:
Een vloerplaat en een dakplaat, tussenliggend wordt de vrije ruimte opgedeeld door drie units en twee wanden. De plattegrond van het huis is logisch en helder. Openheid en continuïteit kenmerken het plan.

In de eerste unit vinden we twee kinderkamers, een badkamer en een berging.De ouderslaapkamer met een eigen badkamer vormt de tweede unit. De derde unit bestaat uit een berging, toilet en vestiaire.

De ruimte tussen de units is opgesplitst door twee wanden en verdeelt in een kantoor, een zitruimte, een keuken, een ontbijtruimte, speelruimte, inkomzone.

Elke ruimte heeft een andere oriëntatie en daarmee ook een ander uitzicht en relatie tot de omgeving. Het spel van aparte ruimtes maakt het mogelijk in het huis een eigen plekje te vinden. Lijfelijke en geestelijke beschutting.

Rond het gebouw werd een dik isolatiepakket en een houten bekleding aangebracht (thermisch gemodificeerd naaldhout, FSC gelabeld).

Ceder:
Cedrus libanni (Libanonceder)
Stamomtrek op 1,30 m. hoogte: 5,14 m.
Hoogte: +/- 26 m.
Kruinstraal: gemiddeld 11m., diameter gemiddeld 22m
Leeftijd: minstens 180 jaar.